Besøksadresse

Tolder Holmers vei 10
8003 Bodø

Postadresse

Tolder Holmers vei 10
8003 BODØ

Telefon

Hovednummer:465 09 542
Skarvongen:468 57 070
Sjøstjerna:468 54 403
Måsongen:468 28 463
Kråkebollen:468 42 295
Barnehagens ledelse:468 44 266

E-post

Breivika.barnehage@Norlandia.com

Daglig leder

Liv Haaland
Tlf: 468 44 266
E-post: Breivika.bhg@norlandiabarnehagene.no