Tilvenning i Breivika barnehage

I Breivika barnehage har vi fokus på tilvenning og vårt motto er å gjøre "Alle barn til småsøsken".

Vi har innarbeidet gode rutiner for den første tiden i barnehagen slik at ditt barn og du som foresatt raskest mulig skal føle trygghet og bli inkludert i barnehagens fellesskap. Vi inviterer alle nye foreldre til et informasjonsmøte på våren.

I mai og juni inviterer vi alle nye barn og foreldre til organiserte tilvenningsdager, der barna får komme og være i barnehagen på dagtid sammen med de andre barna.Målet vårt med disse dagene er "Å gjøre alle barn til småsøsken", slik at de er litt kjent og forhåpentligvis trygg når de begynner i barnehagen til høsten. Vi oppfordrer også foreldrene å ta med barna og komme innom iløpet av sommeren.