Om Norlandia Breivika barnehage

Breivika barnehage har byens beste beliggenhet knapt ti minutters gange fra Bodø sentrum. Barnehagen er omgitt av grøntarealer, strandområde, hav og svaberg. Det er kort vei til havn og båter, og hurtigruten går på nord rett utenfor våre vinduer. Området preges ellers av småhusbebyggelse. Barnehagen har åpent hele året, daglig åpningstid er 07.00-16.30.

Breivika barnehage ble bygget i 1992 av foreldre ansatt i Widerøes flyselskap.
Barnehagen har fire avdelinger med aldersblandede grupper.
Beliggenheten gir oss unike muligheter til å oppleve vær, vind og lyset skiftninger.
Nærhet til fjæra, Stormen og byens parker og lekeplasser gir oss mulighet til varierte opplevelser.

Breivika barnehage har 4 avdelinger for barn i alderen 0-6 år, tilsammen 85 barn. Barna er inndelt i søskengrupper der små og store er sammen. Dagsrytmen vår er lagt opp slik at barna får oppholde seg mye i jevnaldrende grupper og store og små har ulik rytme slik at ulike behov tilgodeses på en god måte.

Vi har ukeplaner som beskriver faste aktiviteter, turer, klubber og annet som til enhver tid skjer på de ulike avdelingene.

Hver måned legges det ut månedsbrev som forteller hvilke aktiviteter barna har vært med på og hva som rører seg på avdelingen.

Våre aktiviteter er nært knyttet til beliggenheten, jmf.årsplanen s. 21 "Lokal forankring".
I tillegg til de avdelingsvise planene, har vi fellestema på hele huset, med utgangspinkt i vårt lokale miljø: "Båter", "Skjell", Hurtigruta" og "Byen vårres".
 

Link Norlandiabarnehagene på facebook:
https://www.facebook.com/pages/Norlandia-Barnehagene/230620783754418

Blogg om Norlandiabarnehagene:

www.Norlandiabarnehagene.blogspot.no