Avdelinger

Barnehagen har avdelinger med aldersblandede barnegrupper. Avdelingene heter Sjøstjerna, Skarvongen, Måsongen og Kråkebollen.

Breivika barnehage har 4 avdelinger der hver avdeling har ca 20-22 barn i alderen 0-6 år. Dette kaller vi for søskengrupper. Store og små har hver sin dagsrytme, slik at særskilte behov hos barna lettere kan ivaretas. Dette er også nærmere beskrevet i årsplanen for barnehagen.

SJØSTJERNA

SKARVONGEN

 

 

 

 MÅSONGEN

 

 KRÅKEBOLLEN